Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2012

4564 fd81
Reposted frompatsystone patsystone viasiostsenica siostsenica

July 06 2012

2343 2906
Reposted fromsoulgyver soulgyver viaBurkens Burkens
Reposted fromznikanie znikanie viasiostsenica siostsenica
5653 a6b5
6513 e052 500
Reposted fromwhysosad whysosad viabudas budas
Reposted fromskrzacik skrzacik viaBurkens Burkens

June 23 2012

2890 555e 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
amphiporal
Zdecyduj, co jesteś, a czego nie jesteś w stanie zrobić, traktuj przeszłość jak przeszłość, nie negując jej ani nie odrzucając. Naucz się wybaczać sobie i wybaczać innym. Nigdy nie mów, że jest na coś za późno.
Reposted fromlabellavita labellavita viaikropka ikropka
amphiporal
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma. Najpierw to jest świadomość konieczności nieodwołalnie matematycznej, świadomość, że jutro nie będzie już świata. A jaki jest w tej chwili tylekroć i na nowo przeczuwanej, w tej chwili rosnącej w nas, dojrzewającej, w samym końcu tej chwili? Wtedy, gdy świat jednocześnie jest i nie jest, gdy jeszcze oddechem, ruchem staramy się zatrzymać to, co bezpowrotnie w nas mija?
— H.Poświatowska: "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted frompiksele piksele viacytaty cytaty

June 17 2012

9815 50f2
Reposted fromigafiga igafiga viainsanedreamer insanedreamer

June 05 2012

2287 d62e 500
3418 b57e

April 24 2012

5039 2b73
Nathan S.
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour

March 30 2012

8814 a8ad
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour

March 27 2012

5517 5a29
Reposted fromfemaleandmale femaleandmale

March 25 2012

6917 940c
Reposted fromfemaleandmale femaleandmale
6172 cf4d
Reposted fromfemaleandmale femaleandmale
6129 c822
Reposted fromfemaleandmale femaleandmale
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl